Categories
General News NSW

INVITATION TO THE GENERAL MEETING OF THE ESTONIAN SOCIETY OF SYDNEY INC. March 20th 2016 @ 15.00

INVITATION TO THE GENERAL MEETING OF THE ESTONIAN SOCIETY OF SYDNEY INC.

The annual general meeting (AGM) of the Estonian Society of Sydney (ESS) will take place on Sunday March 20th at 3pm, at the Estonian House, 141 Campbell St, Surry Hills.

Agenda of the AGM

1. Opening and quorum check
2. Minutes of the last AGM

3. Summary of activities in 2015

4. Auditing committee’s report
5.
Approval of the Annual report
6. Election of new members of the executive committee
7. Election of auditing committee
8. Membership fees for 2017
9. Other issues
10. Closing of the AGM

On the upcoming AGM, the 2 year period runs out for five members of the executive committee:Tiina Tamm, Aet Madison, Juhan Lübek, Peeter Muttik and Allan Taruste (Replacing Jüri Perendi). New candidates are always welcome. To nominate someone, please fill in the Nomination Form and return by 6pm on March 13th to liisa@aerotravel.com.au

If you are unable to attend the AGM, please nominate a proxy to vote for you. To do this, just fill in the Proxy Form and return to us according to the instructions in the form.

 

The forms are available at https://www.facebook.com/groups/ses.mail/files/

Please find Estonian Society of Sydney and “Meie Kodu” financial statements below:
Profit and Loss ESS
Balance Sheet ESS
Budget ESS
Tegevusaruanne ESS
Profit and Loss MK
Balance Sheet MK

On behalf of the ESS Committee, I thank you for your support last year.

See you at the AGM!

Raul Seepter
Chairman of the Executive Committee of ESS

ses
KUTSE SYDNEY EESTI SELTSI KOOSOLEKULE 
Sydney Eesti Seltsi korraline peakoosolek toimub pühapäeval 20. märtsil 2016 kell 15.00 Sydney Eesti Majas Campbell St 141, Surry Hills.
Koosoleku päevakord:
1. Avamine ja kvoorumi kontroll
2. Eelmise peakoosoleku protokolli kinnitamine
3. Ülevaade lõppenud aasta tegevusest
4. Revisjonikomisjoni aruanne
5. Aastaaruande kinnitamine
6. Uute liikmete valimine juhatusse
7. Revisjonikomisjoni valimine
8. Liikmemaksu määramine 2017.a
9. Muud küsimused
10. Koosoleku lõpetamine
 
Tuleval koosolekul saab otsa viie juhatuse liikme teenistusaeg: Tiina Tamm, Aet Madison, Juhan Lübek, Peeter Muttik ja Allan Taruste (Jüri Perendi asendaja).  Uued kandidaadid on teretulnud. Selleks täitke palun kandidaadi-vorm ja tagastage meile emailiga hiljemalt 13.märtsiks kell 18.00 aadressil liisa@aerotravel.com.au
Kui te ise ei saa koosolekul osaleda, palun volitage keegi SES liige enda eest hääletama. Selleks on vaja täita “Proxy” vorm ja tagastada vastavalt sealtoodud juhistele.
Need vormid on kättesaadaval https://www.facebook.com/groups/ses.mail/files/
SESi ja “Meie Kodu” aastaaruannetega saate tutvuda siin:
Profit and Loss SES
Balance Sheet SES
Budget SES
Tegevusaruanne SES
Profit and Loss MK
Balance Sheet MKTänan Teid SES juhatuse nimel toetuse eest lõppenud aastal.

Kohtumiseni peakoosolekul!

Raul Seepter
SES juhatuse esimees

Leave a Reply