Categories
General News

Apply to be a Youth delegate at this year’s ESTO 2019

Dear youth!

My name is Tuuli-Emily Liivat, and I am from Finland. Born in Tartu but having lived in Tampere for the past 7 years, I am currently studying on the IB programme at Tampere Lyceum. I am one of thousands of young Estonians around the world.

This summer is the ESTO 2019 festival, which will take place on June 27-28 in Helsinki, June 29-30 in Tartu, and July 1-3 in Tallinn. ESTO 2019, or the XII Global Estonian Culture Festival, is meant to bring together the Estonian diaspora to strengthen our relationships, minds and feelings of belonging. The tradition of ESTO began in 1972, when Estonians who had fled their homeland gathered together in Toronto, Canada to celebrate our culture and traditions. The first Global Estonian Culture days began due to the Estonians living in Sweden and has now grown into a huge Estonian tradition, which includes many smaller festivals that value our common cultural heritage and are regularly organized in countries where Estonians reside. This will be the second time ESTO is held in Estonia, this time with a new message.

The theme of ESTO 2019 is “Our Future,” and the focus is on the Estonian youth around the world. It offers Estonian youth living abroad the opportunity to participate in ESTO 2019 as a youth delegate and to contribute to the creation of a global network of Estonian youth. We invite young people to represent the Estonian community of their home country.

We are looking for 1-4 young Estonians from each country to be youth delegates. The final number of delegates depends on the size of the Estonian community in the respective country. Delegates can participate in the entire ESTO 2019 youth program, where there will be a Youth and Future Seminar in Helsinki, a Youth Congress in Tartu, and the National Congress in Tallinn. As well, there will be many interesting activities to participate in such as youth nights, excursions, study visits and sports activities.

The type of delegate we are looking for is a 16-26 year old youth with Estonian roots, who is able to communicate proficiently in Estonian and is ready and willing to contribute to the creation of a global network of Estonian youth. Additionally, we expect the delegate to have the courage and desire to express their thoughts to their peers and talk about the future of Estonians.

Travel expenses will be reimbursed, and accomodation and meals will be arranged. The entire ESTO 2019 program in Finland and Estonia is free for the youth delegates! If this interests you and you want to be an active young Estonian in the global cooperation network, then fill in the youth delegate registration form here: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5nZgU5tiBgSR_FAr1qClqDCgA7ywUEJFiqL-oXLuk2OIneg/viewform

https://www.facebook.com/esto2019

Registration is open until February 28, 2019 at 11:00pm (Estonian time)

There is more information on the website , youth page or Facebook

AvalehtSee you at ESTO 2019!

Tuuli-Emily Liivat
ESTO 2019 Director of Youth Activities
tuuli-emily@estofestival.com
+358400988111
www.estofestival.com

***

Hea noor!

Olen Tuuli-Emily Liivat Soomest. Õpin Tampere lütseumi 11. klassis IB-programmis. Olen sündinud Tartus ja elanud Tamperes 7 aastat. Olen üks tuhandetest eesti noortest üle ilma.

Korraldame sellel suvel koos väga vahva noortegrupiga ESTO 2019 festivali, mis toimub 27.-28.juunil Helsingis, 29.-30.juunil Tartus ja 1.-3.juulil Tallinnas.

ESTO 2019 ehk XII ülemaailmsete eesti kultuuripäevade eesmärk on tuua üle maailma laiali pillutatud eesti kogukonnad taas kokku, tugevdada üleilmset eestlust, eesti meelt ja ühtekuuluvustunnet.

ESTO traditsioon pärineb aastast 1972, kui sõjakeerises sünnimaalt põgenenud eestlased kogunesid Torontos Kanadas, et üheskoos au sisse tõsta eesti kultuur ja traditsioonid. Esimesed kultuuripäevad käivitusid tänu rootsi-eestlaste südikusele ning tänaseks on tollest algatusest välja kasvanud üks suur ESTO traditsioon ja rida väiksemaid, meie ühist kultuuri väärtustavaid festivale, mida eestlaste asukohamaades regulaarselt korraldatakse. Sünnimaale Eestisse jõuab ESTO sel suvel teist korda, kuid uue sõnumiga.

ESTO 2019 teema on “Meie tulevik” ja fookuses on eesti noored üle ilma. Pakume välismaal elavatele eesti noortele võimalust osaleda ESTO-l noordelegaadina ja aidata kaasa üleilmse eesti noorte koostöövõrgustiku loomisele. Kutsume noori esindama oma asukohamaa eesti kogukonda.

Ootame igast riigist 1-4 noort noordelegaadiks. Delegaatide arv sõltub vastava riigi eesti kogukonna suurusest. Delegaadid saavad osaleda kogu ESTO 2019 noorteprogrammis, kus on olulisel kohal Noorte- ja tulevikuseminar Helsingis, Noortekongress Tartus ja Rahvuskongress Tallinnas. Lisaks on ka palju teisi huvitavaid tegevusi (noorteõhtud, ekskursioonid, õppekülastused, sportlikud tegevused).

Delegaadiks sobib 16-26 aastane Eesti juurtega noor, kes valdab suhtlustasandil eesti keelt ja on valmis panustama eesti noorte üleilmse koostöövõrgustiku loomisesse. Lisaks ootame, et delegaadil on esinemisjulgus ja soov kaaslaste ees mõtteid avaldada ning kaasa rääkida eestluse tuleviku teemadel.

Delegaadile kompenseeritakse reisikulu, korraldatakse majutus ja toitlustamine. Kogu ESTO 2019 programm nii Soomes kui Eestis on noordelegaadile tasuta!

Kui kõik eelpool kirjutatu sind kõnetab ja sina soovid olla aktiivne noor eesti noorte üleilmses koostöövõrgustikus, siis täida noordelegaadi registreerimisvorm siin!

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5nZgU5tiBgSR_FAr1qClqDCgA7ywUEJFiqL-oXLuk2OIneg/viewform)

NB! Noordelegaadi registreerimine on avatud kuni 28.02.2019 23.00ni (Eesti aeg)

Lisainfo meie kodulehelt, noorte alamlehelt või Facebookist.

Avaleht

https://www.facebook.com/esto2019/

Kohtume ESTO-l!

Tuuli-Emily Liivat
ESTO 2019 noortetegevuste juht
tuuli-emily@estofestival.com
+358400988111
www.estofestival.com

By Kristi Barrow

Loves all things Estonian. Especially Crafters Elderflower gin. Aussie born.

Leave a Reply