Categories
Research

What is happening with the Estonian Language – Experts to discuss in Australia, July 2009

28384263_db339c7ee0In July several Estonian language experts will be coming to Australia to talk about What is happening with the Estonian Language. All who can understand the language, are invited to participate in the seminars.

One can talk a lot about Estonian – one of the most pleasant sounding languages,  but only with a small number of speakers. Some have heartache about this, whereas others could not care less.

A language keeps living, as long as it is used, is thought about and cared for. There are many   scientist in the world, who are researching and caring about Estonian, even here, in Australia. To remember the importance of Estonian, it has become traditional both in Estonia and abroad to reserve specific days devoted to discussing the language. For the first time it is also happening in Australia.

For that occasion six known Estonian language specialists are visiting: Dr Mati Erelt, Professor Emeritus of the University of Tartu is going to talk about the changing language, Annika Kilgi, a doctorate student will speak about the language used by the youth and an experienced language teacher and teaching materials specialist Leeelo Kingisepp is going to introduce materials for teaching Estonian abroad. Dr Helle Metslang, a Professor of Estonian and the Head of the Institute of General Lingustics at the University of Tartu will cover what is easy and what is difficult in Estonian, one of the compilers of the Dictionary of Correct Use, Maire Raadik will describe new words in Estonian and Dr. Jüri Valge from the Estonian Ministry of Education and Science will make a prognosis of the future of Estonian.

Prof. Mati Erelt Annika Kilgi Leelo Kingisepp Prof. Helle Metslang Prof. Maire Raadik Dr. Juri Valge

There will be specific gatherings for this at:
* The Estonian House in Melbourne, 43 Melville St, West Brunswick, on Sunday, July 19, at 13.00.
* The Estonian House in Sydney, 141 Campbell St, Darlinghurst, on Thursday, July 23, at 11.00
* The Estonian Village Hall, Estonian Rd, Thirlmere, on Friday, July 24, at 14.00.
* The Estonian Lutheran Church Hall, 11 Waratah St, North Strathfield, on Saturday, July 25, at 10.30.

The program at the Estonian House in Sydney and the Estonian Village at Thirlmere will be different and shorter from that at Melbourne and the Church Hall.

All are invited!

Tiiu Salasoo
Coordinator of Estonian Studies of the Australian Council of Estonian Societies.

***

Kuidas elad, armas eesti keel?

Juulikuus tulevad Austraaliasse eesti keeleteadlased siinsetele eestlastele sellest rääkima. Tulge kõik kuulama ja oma mõtteid avaldama !

Eesti keelest – ühest kaunima kõlaga, kuid väikese kõnelejatearvuga keelest maailmas – võib palju rääkida. Mõni valutab selle pärast südant, teine aga ei mõtle selle peale palju.

Keel elab, kui seda kasutatakse, kui tema peale mõeldakse ja tema eest hoolt kantakse. Eesti keelt uurivaid ja sellest hoolivaid keeleteadlasi on maailmas arvukalt, nii Eestis kui ka välismaadel, isegi siin, Austraalias. Eesti keele tähtsuse meelespidamiseks on juba traditsiooniks kujunenud pidada emakeelepäevi nii Eestis kui ka välismaal. Esimest korda toimub see ka Austraalias.

Sel puhul külastavad meid kuus tuntud eesti keele teadlast:

1. Filoloogiadoktor, Tartu Ulikooli emeriitprofessor Mati Erelt, kes räägib teemal “Mida eestlane ütleb teistmoodi kui varem”.

2. Filoloogiamagister, Tallinna Ülikooli lektor ja keeleteaduse doktorant Annika Kilgi, kelle ettekande pealkiri on “Eesti noored ja eesti keel”.

3. Filoloogiamagister Leelo Kingisepp, kes on töötanud eesti, soome ja inglise keele õpetajana tutvustab välisõppeks sobivaid eesti keele õppematerjale.

4. Filosoofiadoktor, Tartu Ülikooli professor, eesti ja üldkeeleteaduse instituudi juhataja Helle Metslang kõneleb teemal “Eesti keel: lihtne ja keerukas”.

5. Eesti Keele Instituudi vanemkeelekorraldaja, ühe õigekeelsusõnaraamatu koostaja Maire Raadiku ettekanneteks on “Uued sõnad eesti keeles” ja “Inglise ja vene mõjud eesti sõnavaras” (Sydney kirikusaalis).

6. Filoloogiakandidaat (PhD), Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakonna nõunik Jüri Valge räägib teemadel “Eestikeelse tuleviku nimel” ja “Eesti keel ja eestlus muutuvas ajas”(Sydney kirikusaalis).

Kokkutulekud toimuvad:

* Melbourne’i Eesti Majas, 43 Melville St., West Brunswick, pühapäeval, 19. juulil,algusega kell 13.00 (täiskava),

* Sydney Eesti Majas, 141 Campbell St. Darlinghurst, neljapäeval, 23. juulil,Seenioride Koondise kokkutulekul, algusega kell 11.00 (lühendkava),

* Thirlmere’i Eesti Küla saalis, Estonian Rd., Thirlmere, reedel, 24. juulil,Huviringi kokkutulekul, algusega kell 14.00 (lühendkava),

* Sydney eesti kirikusaalis, 11 Waratah St., North Strathfield, laupäeval, 25. juulil,algusega 10.30 (täiskava)

Sydney Eesti Maja ja Thirlmere kavad on lühemad ja erinevad Melbourne’is ja Sydney kirikusaalis toimuvast programmist.

Kõik on oodatud!

Tiiu Salasoo,
AES Liidu eesti keele õpingute koordineerija

By Kristi Barrow

Loves all things Estonian. Especially Crafters Elderflower gin. Aussie born.

Leave a Reply