Categories
General News

Youth Exchange in Estonia – September 2022

“Back to Our Roots!”
Youth Exchange in Estonia
Organized by: Seiklejate Vennaskond
Dates of activities: 11th – 22nd of September 2022

Description

Youth exchange brings together 30 young people aged 18-30 of Estonian origin; 20 living abroad and 10 from Estonia.

The programme

The goal for all of the activities is to bridge the gap between an expat and their Estonian roots. This will be achieved by:

 • introducing the Estonian history and cultural heritage to young Estonians living abroad;
 • sharing Estonian success stories, planned future developments;
 • teaching participants the Estonian language in the non-formal learning environment;
 • providing information about work and study opportunities in Estonia;
 • introducing Estonian governance system;
 • creating a network for young people of Estonian origin that will support repatriation.

Activities may be subject to change due to Covid19 related restrictions
The programme consists of various activities organized in different parts of Estonia .

The youth exchange programme is organized by youth organization Seiklejate Vennaskond, coordinated by Estonian Youth Work Centre and financed by the Compatriots Programme of the Estonian Ministry of Education and Research.

Profile of participants (coming from abroad):

 • Age 18-30;
 • Estonian roots, but living abroad for at least 10 years;
 • Motivation to learn and practice Estonian;
 • Willingness to participate in whole programme of youth exchange.

Costs related to participation

If selected, all costs within Estonia are covered 100 %, including accommodation, food, local transport, visits and excursions. Travel costs will be reimbursed after the exchange up to 300€ based on actual costs. There could be exceptions of increasing/decreasing the limit depending on the overall travel budget and the distance of individual journey. For instance, as travel costs from neighbouring countries are under the limit and from more distant countries over the limit, it will be balanced to be fair to everyone. Visa (if needed) is the responsibility of each participant, but organizers can provide assistance in getting the travel documents. Travel insurance is obligatory and can be obtained by the participant. This cost will not be reimbursed.


For latest news follow Rahvuskaaslased Facebook page:

Additional information and questions: rahvuskaaslased@gmail.com

All questions are welcome!

Application deadline: 3rd of July

Application form and additional information:


*****

“Tagasi juurte juurde!”
Noortevahetus Eestis
Korraldaja: Seiklejate Vennaskond
Toimumisaeg: 11.- 22. september 2022

Kirjeldus

Noortevahetus toob kokku 30 Eesti juurtega noort, kellest 20 elavad välismaal ja 10 Eestis.

Projektiga seotud eesmärgid on:

 • tutvustada Eesti ajalugu ja kultuuripärandit, et tuua välismaal elavad eestlased lähemale oma pärimusele;
 • tutvustada Eesti edulugusid, kogemusi ja tulevikuplaane;
 • õpetada mitteformaalses keskkonnas eesti keelt;
 • teadvustada töö- ja õppimisvõimalusi Eestis;
 • tutvustada Eesti riigijuhtimist;
 • luua toetusvõrgustiku, et toetada (soovi korral) väliseestlaste naasmist kodumaale.


Tegevused võivad koroonast põhjustatud piirangute tõttu muutuda.

Programmi käigus toimuvad mitmekesised tegevused Eesti erinevates piirkondades.

Noortevahetust korraldab noorteorganisatsioon Seiklejate Vennaskond, koordineerib Eesti Noorsootöö Keskus ja rahastab Haridus- ja Teadusministeerium rahvuskaaslaste programmi kaudu.

Välisosalejate profiil

 • vanus 18—30;
 • Eesti juurtega, kuid olnud Eestist eemal vähemalt 10 aastat;
 • soov õppida ja praktiseerida eesti keelt;
 • võimalus ja valmidus osaleda kõikides noortevahetuse tegevustes.


Osalusega seotud kulud:

Valituks osutumise korral on 100%-selt kaetud kõik osaleja kohapealsed kulud: majutus, toit, kohalik transport, erinevad külastused ja väljasõidud. Reisikulud hüvitatakse peale noortevahetuse toimumist kuni 300€ ulatuses, võttes arvesse reaalseid kulusid. Limiit võib suureneda või väheneda tulenevalt noortevahetuse üldisest eelarvest ja osalejate individuaalse reisi pikkusest. Kui näiteks naaberriikidest tulijatel kulub sõidukuludele alla 300€ ja kaugemalt tulijatel üle 300€, siis jagatakse reisitoetus ümber nii, et see oleks kõigile õiglane. Viisa taotlemine (vajadusel) on iga osaleja oma vastutus, kuid korraldajad on on valmis osalejaid taotlemisel abistama. Reisikindlustus on igale osalejale kohustuslik ning seda kulu osalejatele ei hüvitata.

Värskete uudiste saamiseks jälgi Rahvuskaaslaste Facebooki lehte.
Link postitusele Facebookis.

Lisainfo ja küsimused:
rahvuskaaslased@gmail.com – Kõik küsimused on teretulnud!

By Kristi Barrow

Loves all things Estonian. Especially Crafters Elderflower gin. Aussie born.