Categories
In Memoriam

In Memoriam – Tiina Taemets

In memoriam – järelehüüe Tiina Taemetsale

Möödunud teisipäeval, 10. oktoobril lahkus meie armas Brisbane’i Eesti Selti kauaaegne eestvedaja Tiina Taemets. Vaid mõned päevad varem, 5. oktoobril, sai Tiina 92-aastaseks.

Brisbane’i kolis 26-aastane Tiina Sydneyst 1957. aastal. Tiina oli eestlaste kogukonna aktiivne liige ning ta seisis eestluse eest kogu Brisbane’is elatud aja jooksul. Muuhulgas juhendas Tiina palju aastaid Brisbane’i rahvatantsugruppi.

Aastal 1976 valiti Tiina esmakordselt Brisbane’i Eesti Seltsi esinaiseks ning seda ametit pidas ta erakordse pühendumuse, energia ja armastusega 26 aastat. Tiina enda sõnadega: “Eesti seltsi tuleb hoida südamega, nii et inimesed tulevad ja tahavad jälle tagasi tulla. Selts olgu justkui teise kodu
eest!”

Käsikäes teiste rahvuste esindajatega osales Tiina aktiivselt Ikestatud Rahvuste Komitees: ta vôitles väsimatult selle eest, et Eesti ja teised Nôukogude Liidu poolt okupeeritud riigid pääseksid kommunismi ikke alt.

Tubli töö eest autasustas president Lennart Meri 2001.a. veebruaris Tiinat Valgetähe teenetemärgiga.

Tiina, aitäh kõige eest, mis Sa meile andsid. Puhka rahus!
Brisbane’i Eesti Selts

***

In Memoriam – Tiina Taemets

It is with great sadness we announce the passing of our beloved Tiina Taemets on 10 October. Just a few days earlier, on 5 October, Tiina had her 92nd birthday.

Tiina moved from Sydney to Brisbane in 1957, at 26 years old. It did not take long for Tiina to become a key figure in the local Brisbane Estonian community. She was dedicated to promoting Estonian culture and led the local Estonian fold dance group for many years.

In 1976 Tiina was elected the President of Brisbane Estonian Society, a position she held with exceptional devotion, energy, and love for 26 years. In Tiina’s own words: “The Estonian Society should be cherished in the heart so that people want to return over and over again. It should feel like a second home!”

Tiina was an active participant in the Committee of Occupied Nations (Ikestatud Rahvuste Komitee). She fought tirelessly for the liberation of Estonia and other countries occupied by the Soviet Union from the yoke of communism.

In recognition of her outstanding contributions, President Lennart Meri awarded Tiina with the Order of the White Star (Valgetähe teenetemärk) in February 2001.

Tiina, thank you for everything you gave us. Rest in peace!
Brisbane Estonian Society