Categories
General News

Eesti Ekspress now in iPad version

As of November 2010, iPad users can download and read the Estonian weekly newspaperEesti Ekspress on their tablet computers. The iPad version unites text, photo, video, andsound, while preserving the familiar structure of the paper version.

In order to read Eesti Ekspress on your iPad, a free application called Eesti Ekspress Pro mustfirst be downloaded from the App Store. The assumption for purchase is the existence of anApple user account. After that, you can buy and download separate editions of the weeklynewspaper. One Ekspress edition costs 1.59 euro.

More specific instructions about the Ekspress iPad version can be found at www.ekspress.ee/ipad

Eesti Ekspress ilmub nüüd ka iPadi versioonis

November 2010 oli Eesti ajakirjandusesrevolutsiooniline kuu – esimese ajalehena Eestis ilmusEesti Ekspress iPadi formaadis.
Alates 18. novembrist saavad iPadi omanikud allalaadida ja lugeda Eesti Ekspressi, mis kujundatudspetsiaalselt vaatamiseks populaarses Apple’itahvelarvutis.

Uuel kujul ajaleht ühendab endas teksti, pilti, videot jaheli, kuid säilinud on siiski lehenumbrist tuttavülesehitus. Selle kõige tulemusena muutub lehelugemineärksaks ja eredaks elamuseks, ning lugeja saab ajalehegasuhelda nii lähedalt nagu ei kunagi varem.

iPadis Ekspressi lugemiseks tuleb esmalt App Store’istalla laadida Eesti Ekspress Pro nimeline tasutaaplikatsioon. Ostmise eelduseks on Apple’ikasutajakonto olemasolu. Seejärel saab huviline jubanumbrikaupa enesele Ekspressi osta ja alla laadida.

Üks Ekspressi number iPadis maksab 1.59 EURi.

Täpsemad juhised Ekspressi iPadi versiooni kohta leiab www.ekspress.ee/ipad

 

Kairi Fimberg
AS Eesti Ajalehed turundusspetsialist
kairi.fimberg@lehed.ee

 

By Kristi Barrow

Loves all things Estonian. Especially Crafters Elderflower gin. Aussie born.

Leave a Reply