Categories
General News

AESL (Austraalia Eesti Seltside Liit) 2019 Annual Appeal

Dear Estonians in Australia,

If you haven’t heard, the Council of Estonian Societies in Australia offers a rewarding opportunity for every Estonian individual and every member of the Estonian community here in Australia. By donating to the organisation you help us ensure Estonian language and culture keeps thriving in Australia and gets passed on from the older generation to the newest generation as well as supports Estonians who have recently arrived in Australia.

We support Estonian Activities in Australia and wish to do so in the coming years. We exist with the help of a volunteer committee and are a non-profit organisation. WE are going through the process of incorporation as we speak after existing for over 60 years. We have a goal, a plan and are willing to elevate the support for Estonian culture in Australia by providing financial and administrative assistance to over 20 groups who work within the Estonian community. We support music and dance groups, language learning and publications, and many other activities with Estonian culture at their core.

All the names of the ones who have contributed will be acknowledgesd on the estonia.org.au/aesl website. We warmly welcome donations of any amount.

Thank you to the people who have already donated and to the ones that plan to.

Please donate via:

Direct Debit:

Bank Commonwealth Bank
Account Name Council of Estonian Societies in Australia
BSB 062 233
Account Number 10062870
Reference Your Name

Cheque:

Payable to:
Council of Estonian Societies in Australia
Evelin Erm, PO Box 6286,
South Yarra, Vic 3141

AESL Annual Appeal

***

Kallis Eestlane Austraalias

Ehk sa pole veel kuulnud, et Austraalia Eesti Seltside Liit (AESL) pakub võimal- ust igale eestlasele Austraalias teha midagi head kohalikule eesti kogukon- nale. Annetades AESL-le aitad sa eesti keele ja kultuuri jätkusuutlikust ja tead- miste edasikandmist vanemalt generatsioonilt uuemale ning samuti toetad uusi eestlastest saabujaid Austraaliasse.

AESL toetab eesti tegevusi Austraalias ja soovime sellega jätkata ka tulevatel aastatel. AESL koosneb vabatahtlikest ja on mittetulundusorganisatsioon. Nüüd, pärast 60 aastat, töötame selle nimel, et saada Austraalias registreeritud organisatsiooniks. Meil on eesmärk ja plaan ning oleme valmis tõstma panuseid Eesti kultuuri toetamiseks Austraalias, pakkudes rahalist ja adminis tratiivset toetust eesti seltsidele ja tegevustele. Me toetame muusika- ja tantsu gruppe, keeleõpet, väljaandeid ja paljusid teisi tegevusi, mille keskmeks on eesti kultuur.

Igaüks, kes annetab, saab mainitud estonia.org.au/aesl kodulehel. Iga annetatud summa, suur või väike, on oluline.

Tänud neile, kes on juba annetanud ja neile, kes plaanivad annetada.

Leave a Reply