Categories
General News

Vabamu Museum of Occupations and Freedom Tours – 2nd & 3rd July – Tallinn

Many Australian Estonians visit Estonias in the summertime. The Vabamu Museum of Occupations and Freedom welcomes you to their new permanent exhibition “Freedom Without Borders”

Tours about Estonians in exile

***
PRESS RELEASE
Vabamu Museum of Occupations and Freedom
20.06.2019

Vabamu Museum of Occupations and Freedom welcomes you home!

Photo by Anu Vahtra
Photo by Anu Vahtra

 

Vabamu Museum of Occupations and Freedom welcomes all the Estonians living abroad who are visiting their homeland this summer to the new permanent exhibition ‘Freedom Without Borders’.

For this occasion, Vabamu offers tours about Estonians in exile, talking about their lives across the border. The exhibition speaks of the path from occupations to freedom and consists of five parts: crimes against humanity, Estonians in the free world, life in Soviet Estonia, the restoration of independence, and freedom. Exile highlights the history of Estonians abroad by telling the story of Estonians fleeing the foreign powers. The main exhibits are the boat that was used while fleeing to Sweden in the Autumn of 1944 and the original film shown in public for the first time that recorded the journey of motor sailboat Triina.

The tours take place on 2nd and 3rd of July in both Estonian and English at Vabamu museum (Toompea 8, Tallinn). It is possible to hear stories about resilience, and survival, hope, and faith in freedom.

After the tours, the museum offers cake and coffee and invites the participants to think about thought-provoking moments of our recent history. The museum is also interested in the visitor’s own stories of exile and hopes to include those stories to our collection. Every donated story or a photograph/item is relevant to the museum’s aim to preserve memories.

One-tenth of Estonians today live abroad. “It is important for us as a nation to remember the stories of those whose lives have led them to live in other countries,” told Vabamu’s Executive Director Keiu Telve. “This summer we invite all Estonians around the world to visit Vabamu Museum of Occupations and Freedom to think together with us how to tell the story of Estonia through our museum. We want to give a home to each Estonian abroad inside this museum, which could become a place to meet, to commemorate and to remember,” added Telve.

On the 2nd and 3rd of July, throughout both of the days (from 10 a.m. until 8 p.m.) the team of Estonian Institute of Historical Memory’s oral history portal Kogu Me Lugu (translates into Collect Our Story, We’re Collecting The Story, also Our Entire Story) is present at Vabamu to screen video interviews they have conducted with Estonians abroad and to create new contacts. Kogu Me Lugu’s (kogumelugu.ee) mission is to collect and preserve memories of people who were repressed by the Soviet or Nazi regimes, people who escaped Estonia during the occupations of said regimes or arrived in Estonia as a result of the occupations.

Vabamu Museum of Occupations and Freedom is the largest museum in Estonia founded on private initiative. The task of the museum is to collect, preserve, research, and introduce the recent history of Estonian. The museum was founded with the help of donations from Mrs. Olga Kistler-Ritso and opened its doors on the 1st of July 2003.

To celebrate the Jubilee Year of Estonian Song and Dance Festival and The XII Global Estonian Cultural Festival, ESTO, Vabamu Museum of Occupations and Freedom is opened longer than usual – from 30th of June until 4th of July, and from 6th of July until 7th of July the museum is opened from 10 a.m. until 8 p.m. On 5th of July, the museum is exceptionally closed.

Registration to the tours is opened HERE until 30th of June.

Additional information:
Liis Meriküll
Marketing and Communications Manager
Vabamu Museum of Occupations and Freedom
Phone: +372 5656 6640
E-mail: liis@vabamu.ee
www.vabamu.ee

***

PRESSITEADE

Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu

20.06.2019

Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu kutsub koju!

Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu kutsub kõiki väliseestlasi, kes külastavad sel suvel oma kodumaad, tutvuma muuseumi uue püsinäitusega „Vabadusel ei ole piire“.

Vabamu pakub võimalust osa võtta väliseestlusest jutustavast ringkäigust, mille vältel räägitakse muu hulgas piiri taga elavate eestlaste lugu. Näitus kujutab teekonda okupatsioonidest vabaduseni. Näitus koosneb viiest osast: „Ebainimlikkus“, „Eksiilis“, „Nõukogude Eesti“, „Taastamine“, „Vabadus“. Näituse see osa, mis jutustab võõrvõimu eest põgenemisest, toob esile väliseesti ajaloo. Kesksel kohal on 1944. aasta sügisel Rootsi põgenemiseks kasutatud paat ning esmakordselt avalikkusele eksponeeritavad originaalkaadrid mootorpurjeka Triina teekonnast.

Ringkäigud väliseestlusest toimuvad 2. ja 3. juulil eesti ja inglise keeles okupatsioonide ja vabaduse muuseumis Vabamu aadressil Toompea 8, Tallinn. Kuulda saab liigutavaid lugusid eestlaste hakkamasaamisest ja ellujäämisest, lootusest ja usust vabadusse.

Pärast näitusega tutvumist pakub muuseum kooki ja kohvi, et meenutada üheskoos mõtlemapanevaid hetki meie lähiminevikust. Ühtlasi kuulab muuseum huviga külastajate lugusid eksiilist, et talletada need kollektsiooni. Iga annetatud lugu või sellega kaasas käiv foto või ese on muuseumile oluline, et säilitada mälestused.

Üks kümnendik eestlastest elab praegusel ajal välismaal. „Meile on rahvana tähtis mäletada ka nende eestimaalaste lugu, kelle elu on viinud teise riiki elama,” rääkis Vabamu tegevjuht Keiu Telve. „Kutsume sellel suvel kõiki eestlasi üle maailma koju okupatsioonide ja vabaduse muuseumisse Vabamu, et üheskoos mõtiskleda, kuidas rääkida kõigi Eesti lugu. Tahame muuseumis pakkuda igale maailma eestlasele Eesti kodu, mis oleks kokkusaamiskoht ning meenutamise ja mäletamise paik,” lisas Telve.

2.ja 3. juulil ootab teid Vabamuskogu päeva jooksul (kl 10–20) ka Eesti Mälu Instituudi suulise ajaloo portaali Kogu Me Lugu (kogumelugu.ee) meeskond, et tutvustada seni tehtud videointervjuusid väliseestlastega ja luua uusi kontakte. Portaali Kogu Me Lugu eesmärk on jäädvustada Nõukogude või Saksa okupatsiooni ajal Eestis elanud, nimetatud võimude eest Eestist põgenenud või nende tegevuse tõttu Eestisse sattunud inimeste mälestusi.

Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu on suurim kodanike algatusel loodud muuseum Eestis, mille ülesanne on koguda, talletada, uurida ning tutvustada Eesti lähiajalugu. Muuseum rajati Eestist Ameerikasse põgenenud proua Olga Kistler-Ritso annetuse toel ning avati külastajatele 1. juulil 2003. aastal.

Eesti laulu- ja tantsupeo juubeliaasta ning XII ülemaailmsete eesti kultuuripäevade ehk ESTO 2019 raames on okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu avatud 30. juunist – 4. juulini ning 6. juulist – 7. juulini kell 10–20. 5. juulil on muuseum erandkorras suletud.

Püsinäituse „Vabadusel ei ole piire“ ringkäikudele saab registreeruda kuni 30. juunini SIIN.

Teate edastas:

Liis Meriküll

Turundus- ja kommunikatsioonijuht

Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu

Telefon: 5656 6640

E-post: liis@vabamu.ee

www.vabamu.ee

By Kristi Barrow

Loves all things Estonian. Especially Crafters Elderflower gin. Aussie born.

Leave a Reply