Categories
General News

Foreign Ministry opens a survey for Estonians living abroad

Estonian community abroad: a survey on engagement and satisfaction with consular services


Dear Estonian living abroad,

Estonian embassies abroad are the primary point of contact for Estonians living abroad. One of the goals of embassies is to maintain strong links between the expatriate community and Estonia. This way, we strive to contribute to preserving the Estonian identity, and provide the Estonian community abroad with a chance to contribute to the social life and development of Estonia. We would also like to offer flexible and convenient consular services to Estonian citizens living abroad.

In order to get a better understanding of the expectations and attitudes of the Estonian community abroad, as well as their satisfaction with consular services and the activities of embassies aimed at the expatriate community, we would like to ask you to fill out this questionnaire. The survey takes around 5-10 minutes. The feedback collected is confidential and we will present the results only as the average of larger generalised groups; no personalised information will be recorded in the course of filling the questionnaire. The information collected helps the Ministry of Foreign Affairs plan its work and development activities in a way that would best meet the expectations of Estonians living abroad.

If you have any questions about the survey, please email: diasporaauuring@mfa.ee

Välismaal elava eestlaskonna kaasatuse ja konsulaarteenuste kliendirahulolu uuring – 2020

Hea välismaal elav eestlane!

Eesti saatkonnad on võõrsil elavatele eestlastele esmaseks kontaktpunktiks Eesti riigiga. Saatkondade tegevuse üks eesmärk on säilitada tugevat sidet väliseesti kogukonna ja Eesti vahel. Nii püüame soodustada Eesti identiteedi hoidmist ning loome väliskogukonna liikmetele võimaluse anda oma panus Eesti ühiskonnaellu ja arengusse. Lisaks soovime välismaal elavatele Eesti kodanikele pakkuda paindlikke ja mugavaid konsulaarteenuseid.

Et mõista paremini väliseesti kogukonna ootusi ja hoiakuid ning rahulolu konsulaarteenustega ja saatkonna tegevusega kogukonna suunal, palume Sinu tagasisidet järgnevatele küsimustele. Ankeedi täitmiseks kulub 5–10 minutit. Kogutud tagasiside on konfidentsiaalne, tulemusi kajastame vaid üldistatud suuremate gruppide keskmistena ning isikustatud informatsiooni ankeedile vastamise käigus ei talletata. Kogutud tagasiside aitab välisministeeriumil oma tööd ja arendustegevusi plaanida nii, et see vastaks parimal moel võõrsil elavate eestlaste ootustele.

By Kristi Barrow

Loves all things Estonian. Especially Crafters Elderflower gin. Aussie born.