Categories
General News

Virtual “Free Estonia – Night song festival” – 2am AEST Aug 21st

On August 20. at 19.00 pm, the night song festival ′′ FREE ESTONIA ′′ dedicated to the 30th anniversary of the restoration of independence will take place.

You don’t need to go far from home or village square to participate. It’s enough to come together with family, friends or community and sing along songs that we’ve sang several times over the years or at least heard.

These socials gathered to sing together are singing nests.

Why is this important? Because we also restored our independence by singing. In the past, rather in a narrow circle of friends, but then more and more publicly, songs had sounded, whose message was freedom and fatherland. Even if the message didn’t sound straight, we always recognized him. Even between the lines. And we sang along. Alo Mattiisen’s patriotic songs and night song festivities were born from the same feeling. This is how the bloodless Singing Revolution became possible.

This year’s night song festival has room for nearly sixty songs performed by fifty young and older artists. The broadcast is on ETV and the lyrics run comfortably on the screen.

Now there’s nothing else than register your song nest and sing freely!

***

20. augustil kl 19.00 – 00.30 toimub iseseisvuse taastamise 30. aastapäevale pühendatud öölaulupidu „VABA EESTI!”

Sellel osalemiseks pole vaja minna kodust või külaplatsist kaugele. Piisab, kui tulla pere, sõprade või kogukonnaga kokku ja laulda ETV vahendusel kaasa neid laule, mida aastate jooksul korduvalt laulnud või vähemasti kuulnud oleme.

Need üheslaulmiseks kogunenud seltskonnad ongi laulupesad.

Miks see tähtis on? Sest me taastasime ka oma iseseisvuse lauldes. Varem pigem kitsas sõprade ringis, siis aga järjest avalikumalt olid kõlanud laulud, mille sõnumiks vabadus ja isamaa. Isegi kui sõnum ei kõlanud otsesõnu, tundsime ta alati ära. Kasvõi ridade vahelt. Ja laulsime kaasa. Sama tunde pealt sündisid Alo Mattiiseni isamaalised laulud ja öölaulupeod. Nii sai võimalikuks ka veretu Laulev revolutsioon.

Tänavuse öölaulupeo sisse mahub ligi kuuskümmend lugu viiekümne noore ja vanema artisti esituses. Ülekanne on ETVs ja laulusõnad jooksevad mugavalt ekraanil.

Nüüd pole muud, kui registreeri oma laulupesa ja laula vabalt!

By Kristi Barrow

Loves all things Estonian. Especially Crafters Elderflower gin. Aussie born.