Categories
General News

Congratulations message from the Estonian Ministry of Foreign Affairs

Hello Mr. Juho Looveer, Members of the Association of Estonian Societies in Australia, Estonian Archives in Australia,

On the occasion of today’s important day, we greet you from the Ministry of Foreign Affairs and send you warm congratulations from the snowy Tallinn on the occasion of the 70th anniversary! Happy Birthday! It is admirable that AESL and EAA, established in 1952, are still operating today. This is only possible thanks to the people who do all this in addition to their daily lives. This activity deserves great respect. We wish you, who hold the Estonian flag high in Australia, strength, success, momentum and perseverance in the future, so that this work can continue!

Happy New Year and a happy anniversary celebration!

Marin Mõttus – Special Diplomatic Representative of Global Estonia

Keit Spiegel – Adviser on Global Estonianness

Kadri Linnas – Adviser on Global Estonianness

Tere lugupeetud hr. Juho Looveer, Austraalia Eesti Seltside Liidu liikmed, Eesti Arhiiv Austraalias

Tervitame teid tänase tähtsa päeva puhul välisministeeriumist ja saadame teele soojad õnnesoovid 70. juubeli puhul lumisest Tallinnast! Palju-palju õnne! On imetlusväärne, et 1952. aastal loodud AESL ja EAA tegutsevad järjepidevalt tänaseni. See on võimalik ainult tänu inimestele, kes oma igapäevaelu kõrvalt seda kõike teevad. See tegevus on suurt austust vääriv. Soovime teile, kes te Eesti lippu Austraalias kõrgel hoiate, jõudu, edu, hoogu ja pealehakkamist edaspidiseks, et see töö jätkuks!

Head alanud aastat ja meeleolukat juubeli tähistamist!

Marin Mõttus – üleilmse eestluse diplomaatiline eriesindaja

Keit Spiegel – üleilmse eestluse nõunik

Kadri Linnas – üleilmse eestluse nõunik

By Kristi Barrow

Loves all things Estonian. Especially Crafters Elderflower gin. Aussie born.