Categories
General News

Intergenerational Play Day at the Sydney Estonian House

October 20 was a special day at the Sydney Estonian House. The Estonian Children’s Playgroup in Sydney (Sydney Mudilasring) invited the older members of the Estonian community to play together. Our aim was to connect the younger and older generations of Estonians to spread joy, learn from each other and promote Estonian language and culture.

There was a warm atmosphere and lots of smiles and laughter as we sang Estonian children’s songs, read books and played together. Even the oldest participants stepped up and danced in a circle to the beloved Estonian song “Kes aias”. After warming up to the new faces, the children were eager to share toys and show books to their new playmates. Later, coffee/milk and a home-baked apple cake revived the tired players giving way to a friendly chat in Estonian. The mums were happy to give the children an opportunity to connect with older people, since many of them are far away from their grandparents. The older generation expressed their gratitude for our effort in continuing the Estonian culture and language in Australia being happy to see a new generation of Estonians. Everybody went home with positive emotions and anticipation for our next meeting.

We are planning to organise similar events again at the Sydney Estonian House. The next meeting will be on November 17 at 10.30 am. If you need more information,

Thanks to everybody who helped to make this event happen: the author of the idea Merike Viigisalu, our teacher Elen Ellervee, Estonian Cultural Foundation Australia (ECFA) for supporting our work and finally everybody who participated.


Põlvkondadevaheline mängupäev Sydney Eesti majas 20. oktoober oli Sydney Eesti majas üks eriline päev – Sydney Mudilasring kutsus endale külla eesti kogukonna vanemad liikmed. Meie eesmärgiks oli kokku viia Sydneys elavad eesti lapsed ja vanemad inimesed, et jagada rõõmu, üksteiselt õppida ning edendada eesti keelt ja kultuuri.

Meie väikest mängutuba täitis soe atmosfäär ja palju naeru ja naeratusi, kui laulsime koos eestikeelseid lastelaule, vaatasime raamatuid ja mängisime. Isegi kõige eakamad osalejad tantsisid ringis kaasa vanale armsale ringmängule “Kes aias”. Kui esmane häbelikkus oli üle läinud, jagasid lapsed meeleldi mänguasju ja näitasid raamatuid oma uutele mängukaaslastele. Hiljem said väsinud mängijad end kosutada kohvi (või piimaga) ja koduse õunakoogiga. Päev jätkus sõbraliku eestikeelse vestluse ja muljete vahetamisega. Emmed olid rõõmsad, et lastel oli võimalus veeta aega vanemate eestlastega, kuna paljude vanavanemad elavad neist kaugel. Vanem põlvkond avaldas tänujõupingutuste eest eesti keele ja kultuuri alalhoidmisel Austraalias ja oli rõõmus, et uus põlvkond eestlasi on peale kasvamas. Kõik osalejad võtsid koju kaasa hea tuju ja jäid põnevusega ootama järgmist kohtumist.

Plaanime korraldada sarnaseid üritusi ka edaspidi. Järgmine kohtumine toimub 17. novembril kell 10.30 Sydney Eesti Majas. Kui soovid rohkem infot,

Tänusõnad kõigile, kes aitasid seda üritust ellu viia: idee autor Merike Viigisalu, meie lauluõpetaja Elen Ellervee, Eesti Kultuuri Sihtasutus Austraalias (ECFA), kes toetab Mudilasringi tööd ja ka kõik osavõtjad. 

By Kristi Barrow

Loves all things Estonian. Especially Crafters Elderflower gin. Aussie born.