Categories
General News NSW

AGM – Estonian Society of Sydney March 26th 2pm

ses

 

INVITATION TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF THE ESTONIAN SOCIETY OF SYDNEY INC.

The annual general meeting (AGM) of the Estonian Society of Sydney (ESS) will take place on Sunday March 26th at 2pm, at the Estonian House, 141 Campbell St, Surry Hills.

Agenda of the AGM

 1. Opening and quorum check
  2. Minutes of the last AGM
  3. Summary of activities in 2016
  4. Auditing committee’s report
  5. Approval of the Annual report
  6. Election of new members of the executive committee
  7. Election of auditing committee
  8. Other issues
  9. Closing of the AGM

On the upcoming AGM, the 2 year period runs out for four members of the executive committee: Liisa Morel, Arne Rahnel, Lauri Liblik (replacing Raul Seepter) and Madis Alvre. New candidates are always welcome.

To nominate someone, please fill in the Nomination Form and return by 6pm on March 20th to liisa@aerotravel.com.au

If you are unable to attend the AGM, please nominate a proxy to vote for you. To do this, just fill in the Proxy Form and return to us according to the instructions in the form.
The forms are available at http://www.sydneyeestiselts.org.au/

 

On behalf of the ESS Committee, I thank you for your support last year.

See you at the AGM!

Madis Alvre
Chairman of the Executive Committee of ESS

 

ses

 

KUTSE SYDNEY EESTI SELTSI AASTAPEAKOOSOLEKULE

Sydney Eesti Seltsi korraline aastapeakoosolek toimub pühapäeval 26. märtsil 2017 kell 14.00 Sydney Eesti Majas Campbell St 141, Surry Hills.

Koosoleku päevakord:

 1. Avamine ja kvoorumi kontroll
 2. Eelmise peakoosoleku protokolli kinnitamine
 3. Ülevaade lõppenud aasta tegevusest
 4. Revisjonikomisjoni aruanne
 5. Aastaaruande kinnitamine
 6. Uute liikmete valimine juhatusse
 7. Revisjonikomisjoni valimine
 8. Muud küsimused
 9. Koosoleku lõpetamine

 

Tuleval koosolekul saab otsa nelja juhatuse liikme teenistusaeg: Liisa Morel, Arne Rahnel, Lauri Liblik (Raul Seepteri asendaja) and Madis Alvre. Uued kandidaadid on teretulnud.

Selleks täitke palun kandidaadi-vorm ja tagastage meile emailiga hiljemalt 20.märtsiks kell 18.00 aadressil liisa@aerotravel.com.au
Kui te ise ei saa koosolekul osaleda, palun volitage keegi SES liige enda eest hääletama. Selleks on vaja täita “Proxy” vorm ja tagastada vastavalt sealtoodud juhistele.

 

Need vormid on kättesaadaval http://www.sydneyeestiselts.org.au/
Tänan Teid SES juhatuse nimel toetuse eest lõppenud aastal.

Kohtumiseni peakoosolekul!

Madis Alvre

SES juhatuse esimees

Leave a Reply